Hydroizolacja fundamentów – zabezpiecz budynek przed wilgocią

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu mieszkańców.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto powierzyć opracowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie odpowiednich technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także warto zlecić profesjonalistom, ponieważ nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub zastosowanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, iż będzie ona nieefektywna.