metoda kasowa

Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, gdy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi lub sprzedane towary. Jeżeli takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i finalnie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta opłaty. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Zwykle przyczyną tego jest kwestia regularnego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]