Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Jeśli szukasz bezpłatnego generatora not księgowych, kliknij tutaj.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej, a może wystawiać niezwłocznie?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Wszak poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością albo niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]