Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia nauki bądź pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]