polski psycholog w UK, Coventry, Northampton

Psycholog w UK – kiedy może pomóc?

Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu zagranicznych rynków zatrudnienia na naszych obywateli, Polacy tłumnie zaczęli emigrować do Wielkiej Brytanii. Obecnie powodu Brexitu zjawisko emigracyjne właściwie zanikło, lecz ciągle nie brak chętnych do pracy bądź rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Nierzadko jednak wyjazd do Wielkiej Brytanii może tworzyć ogrom utrapień, z którymi trudno jest się uporać bez dodatkowego wsparcia specjalisty niezwykle.

Polski psycholog w UK – kiedy można się do niego udać?

Pobyt na Wyspach oraz mające z tym związek odseparowanie od bliskich, a także zatrudnienie na terenie obcego państwa, mogą rodzić wiele problemów, którym wyjątkowo ciężko jest sprostać. Separacja z bliskimi często wywołuje ogromną sytuację stresową. Do tego w wielu przypadkach pojawiają się też trudności z dostaniem etatu czy integracją z nowymi współpracownikami. Bariera językowa, która do tej pory jest wcale nierzadko spotykana, powoduje, iż w krótkim czasie dochodzi do odcięcia się od kolegów , z którymi się pracuje. A od tego już tylko mały krok do uniemożliwiających normalne funkcjonowanie zaburzeń nastroju czy nasilenia zachowań agresywnych. Zachowania tego typu naprawdę ciężko jest poskromić samodzielnie. Dlatego nie wolno obawiać się korzystania ze wsparcia profesjonalisty. Sesja z psychologiem jest najlepszym wyjściem.

Polski psycholog w UK – jak wygląda przebieg wizyty?

Rozmowy ze specjalistą przeprowadzane są w komfortowej atmosferze i pełnej dyskrecji. Nie trzeba obawiać się, że informacje , które zostały przekazane w czasie wizyty zostaną powierzone kolejnej osobie. Na psychologu spoczywa wszak obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej może jedynie sąd. Przed psychologiem nie należy skrywać problemów oraz słabości – jego zadaniem jest pomoc w ich rozwiązaniu. Psycholog uczy, jak radzić sobie ze stresem, a także pokazuje po czym rozpoznawać sytuacje o charakterze konfliktowym. Polski psycholog w UK to najlepszy wybór. Wizyta przeprowadzana jest po polsku, za sprawą czego przebiega sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba przychodząca z kłopotami nie powinna się wszak zastanawiać się, czy będzie zrozumiana i czy sama właściwie pojmie to, co mówi jej specjalista.

Lokalizacja:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339